Știri și evenimente

22-01-2020

Rezultat final concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie de REFERENT clasa III grupa debutant

In urma sustinerii concursului din data de 21.01.2020 pentru ocuparea functiei publice de executie de REFERENT clasa III grupa debutant la Biroul Contabilitate, Financiar, Venituri din aparatul de specialitate al primarului comunei Sanduleni, s-a obtinut rezultatul din fisierul atasat.

21-01-2020

Anunț interviu

In urma sustinerii interviului din data de 21.01.2020 la concursul in vederea ocuparii functiei publice de executie de REFERENT clasa III grupa debutant  la Biroul Contabilitate, Financiar, venituri din aparatul de specialitate al primarului comunei Sanduleni, s-a obtinut rezultatul din fisierul atasat.

21-01-2020

Anunț probă scrisă

În urma susținerii probei scrise în data de 21 ianuarie 2020 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de REFERENT clasa III grad debutant la Biroul Contabilitate, Buget, Financiar, Venituri din aparatul de specialitate al primarului comunei Sănduleni, s-au obținut rezultatele din fișierul atașat:

15-01-2020

Anunț contestație

La concursul din data de 21.01.2020 - proba scrisă și 23.01.2020 - interviu pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de REFERENT, Clasa III, grad profesional debutant - Biroul Contabilitate, Buget, Financiar, Venituri din aparatul de specialitate al primarului comunei Sănduleni, jud. Bacău, Comisia de soluționare a contestațiilor a hotărât respingerea contestației D-nei Bobrea Nicoleta, înregistrată sub nt.238/2020.

14-01-2020

Anunț selecție dosare

În urma selecției dosarelor de înscriere a candidaților la concursul din data de 21.01.2020 - proba scrisă și 23.01.2020 - interviu pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de REFERENT, Clasa III, grad profesional debutant - Biroul Contabilitate, Buget, Financiar, Venituri din aparatul de specialitate al primarului comunei Sănduleni, jud. Bacău, s-au obținut urmatoarele rezultate:

 

Vezi fișier atașat.

20-12-2019

Primăria Sănduleni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante Primăria Sănduleni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant de Referent, clasa III, grad profesional debutant

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată, Primăria Sănduleni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant (executare silită) - Biroul Contabilitate, Buget, Financiar, Venituri din aparatul de specialitate al acestei autorități publice.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

            Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Sănduleni, sat Sănduleni, comuna Sănduleni, judeţul Bacău, astfel:

 

 

 

30-10-2019

Proces verbal interviu - concurs PAZNIC

În urma sustinerii interviului din data de 30.10.2019. In vederea ocuparii postului contractual de PAZNIC, gradul II, din cadrul Compartimentului Deservire din cadrul Primariei Sanduleni, s-a obtinut urmatorul rezultat -> vezi fișiere atașate

30-10-2019

Proces verbal probă scrisă - concurs PAZNIC

În urma sustinerii probei scrise din data de 30.10.2019. In vederea ocuparii postului contractual de PAZNIC, gradul II, din cadrul Compartimentului Deservire din cadrul Primariei Sanduleni, s-a obtinut urmatorul rezultat: 

23-10-2019

Proces verbal selectie dosare

Pentru organizarea concursului din data de 30.10.2019 - proba scrisă, 04.11.2019 interviul, pentru ocuparea postului de PAZNIC, gradul II, din cadrul Compartimentului Deservire, comisia de concurs constituită în baza dispoziției primarului nr.335din07.10.2019 a procedat astăzi, data de mai sus, la verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

08-10-2019

Anunț concurs angajare pe durată nedeterminată post PAZNIC- Compartiment Deservire

Primăria comunei Sănduleni, județul Bacău, organizează la sediul primăriei, concurs pentru ocuparea unui post contractual pe durată nedeterminată de PAZNIC, gradul II, în cadrul COMPARTIMENTULUI DESERVIRE din primăria Sănduleni, în data de 30.10.2019, ora 10.00, proba scrisă și în data de 04.11.2019, ora 10.00, interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 22.10.2019 ora 16.00 la secretariat.
Persoana de contact este D-na Nunu Ancuta-Andreea, telefon 0234335000.

Mai multe informații și fișa postului le regăsiți în fișierul atașat.

14-08-2019

Concurs pentru ocuparea unui post muncitor calificat IV-SOFER BULDOEXCAVATOR

Primăria comunei Sănduleni, județul Bacău, organizează la sediul primăriei, concurs pentru ocuparea unui post contractual pe durată nedeterminată de muncitor calificat IV-SOFER BULDOEXCAVATOR în cadrul SERVICIUL PUBLIC DRUMURI COMUNALE din cadrul Primăriei Sănduleni, în data de 09.09.2019, ora 10.00, proba scrisă și în data de 12.09.2019, ora 10.00, interviul.

05-04-2019

Anunț concurs pentru postul de referent, clasa III, grad profesional debutant -Asistență Socială

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant - Asistență Socială - Compartimentul Asistenți Sociali, Stare Civilă, Resurse Umane, Arhivă din aparatul de specialitate.

05-04-2019

Anunț post contractual - muncitor calificat IV - Fochist în compartimentul deservire

Primăria comunei Sănduleni, jud. Bacău, organizează la sediul primăriei concurs pentru ocuparea unui post contractual pe durată nedeterminată de muncitor calificat IV - Fochist în compartimentul deservire din cadrul primăriei Sănduleni, în data de 02.05, ora 10:00, probă scrisă și în data de 07.05.2019, ora 10:00 interviul.

 

Condiții de participare regăsiți în fișierul atașat.

Înapoi