Proces verbal selectie dosare
2019-10-23 10:42:40

Pentru organizarea concursului din data de 30.10.2019 - proba scrisă, 04.11.2019 interviul, pentru ocuparea postului de PAZNIC, gradul II, din cadrul Compartimentului Deservire, comisia de concurs constituită în baza dispoziției primarului nr.335din07.10.2019 a procedat astăzi, data de mai sus, la verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

 

Detaliile le regăsiți în fișierul atașat.

Fișiere atașate

Înapoi