Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare
2020-12-09 12:24:17

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu necesită evaluarea adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea cereșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în comuna Sănduleni, județul Bacău” propus a fi realizat în comuna Sanduleni, județul Bacău.

Titular : COMUNA SĂNDULENI.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele luni-joi între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14 şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul proiectului deciziei de încadrare la sediul APM Bacău.

 Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 19.12.2020 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

Data afişării anunţului pe site 09.12.2020

Înapoi