Anunț privind închirierea păsunilor aflate în proprietate privată a comunei Sănduleni
2019-04-05 09:59:14

Inchirierea se face pentru mentinerea suprafețelor, punerea în valoare, folosirea optima a ppășunilor si protectia mediului, cu asigurarea încärcäturii optime de animale.

Documentatia de atribuire poate fi obtinuta , de la sediul Primäriei Comunei Sănduleni , sat Sănduleni 
Data limitä pentru depunerea dosare cu cereri atribuire directa este 29.04.2019 ora 09.00
Atribuirea directa a pășunilor proprietate privata a comunei Sănduleni se va organiza in data de .29.04.2019 ora 10,00 la sediul Primariei cornunei Sănduleni.

 

Informații suplimentare găsiți în șișierele atașate.

Înapoi