Anunț privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
2020-09-09 19:26:38

 

Primăria comunei Sănduleni aduce la cunoștință cetățenilor comunei Sănduleni că se demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu OUG nr. 133/2020.

            Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă:

a)           Copiilor din învățământul de stat preșcolar;

b)          Copiilor din învățământul de stat primar (cls. “0” – cls.a IV-a);

c)           Copiilor din învățământul gimnazial (cls. a V-a – cls. a VIII-a);

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional este de 500 lei/an școlar și se acordă la începutul anului școlar.

Tichetele sociale pot fi utilizate pentru achiziționarea rechizitelor și vestimentației necesare frecventării școlii/grădiniței.

ATENȚIE: Dosarele se depun cât mai repede posibil până pe data de 15 septembrie 2020- la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Sănduleni.

 

Beneficiarii sprjininului educațional, conform OUG 133/2020, sunt:

a)          copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, dacă venitul lunat pe membru de familie este până la 284 lei;

b)          copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar și gimnazial, înscriși la învățământul de zi și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie este de maxim 1115 lei/lună;

 

Condițiile de eligibilitate sunt următoarele:

–        să aibă domiciliul/reședința în comuna Sănduleni;

–        venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie de până la 1.115 lei (inclusiv), în cazul elevilor și de 284 lei în cazul copiilor înscriși la grădiniță

–        să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă și/sau școală.

 

Documentele necesare sunt următoarele:

  •     Cerere-tip – formularul este disponibil atât la sediul Primariei Sănduleni cât și pe site-ul instituției www.primariasanduleni.ro.
  •     Copie după actele de identitate și de stare civilă ale copilului și ale familiei acestuia;
  •     Documente care să ateste veniturile nete realizate în luna iulie 2020 de către toți membrii familiei (adeverință de salariu, cupon de pensie, cupon șomaj, alocație de întreținere, cupon alocație de stat etc.);
  •     Adeverință de la unitatea de învățământ la care este înscris copilul pentru anul școlar 2020-2021 (grădiniță, școală);
  •     După caz, alte documente doveditoare pentru situația familiei și pentru veniturile acesteia;

 

ATENȚIE: Beneficiarii de venit minim garantat,  alocație pentru susținerea familiei și stimulent educațional (tichete de grădiniță), care sunt deja în evidențele D.A.S.Bacău, trebuie să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021, nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente.

 

PRIMAR

CLOPOTARU PETREA                                                           

 

 

Înapoi