ANUNȚ privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei (sezonul rece) și a stimulentului pentru energie (lunar, tot anul)
2021-10-25 23:10:46

Primăria comunei Sănduleni informează că familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1386 lei/membru de familie sau persoanele singure cu venituri nete lunare pana la 2053 lei, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece ( perioada de 5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului următor) și suplimentul pentru energie( pentru tot anul).

 

Cererea si declarația pe propria răspundere se depune la sediul primăriei, după cum urmează:

- până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă;

-după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare.

 

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

- Copii ale actelor de identitate ale persoanei singure, respectiv ale membrilor de familie ( C.I., Certificat de naștere, Certificat de căsătorie);

-  Copie a unei facturi de furnizare a energiei;

- Documente care atestă veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii (adeverință salariat, cupon pensie, etc.);

- Adeverință de la Registrul Agricol;

- Certificat de atestare fiscală;

- Adeverință ANAF eliberată de Primărie.

 

 

IMPORTANT!

Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire și numai pentru o singură locuință, respectiv pentru locuința de domiciliu sau după caz de reședință.

Titularii ajutoarelor de încălzire sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

 

Lista bunurilor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței și suplimentului pentru energie:

- clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și anexelor gospodărești;

- terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 2000 mp;

- autoturism/ autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani;

- mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

- autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci);

- utilaje agricole (tractor, combină);

- utilaje de prelucrare agricolă ( presă de ulei, moară de cereale);

- utilaje de prelucrat lemnul ( gater sau alte utilaje acționate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcționare;

- depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei;

- suprafete de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1000 euro pentru persoană singură, respectiv suma de 2000 euro pentru familie.

 

Cuantumul ajutorului pentru încălzire:

 

Venit net/membru de familie sau al persoanei singure

Compensare procentuală

Cuantum ajutor încălzire combustibili solizi si/sau petrolieri

Cuantum ajutor încălzire

gaze  naturale

Cuantum ajutor încălzire

Energie electrică

Pana la 200 lei

100%

320 lei

250 lei

500 lei

200,1 lei - 320 lei

90%

288 lei

225 lei

450 lei

320,1 lei – 440 lei

80%

256 lei

200 lei

400 lei

440,1 lei- 560 lei

70%

224 lei

175 lei

350 lei

560,1 lei- 680 lei

60%

192 lei

150 lei

300 lei

680,1 lei- 920 lei

50%

160 lei

125 lei

250 lei

920,1 lei- 1040 lei

40%

128 lei

100 lei

200 lei

1040,1 lei- 1160 lei

30%

96 lei

75 lei

150 lei

1160,1 lei-1280 lei

20%

64 lei

50 lei

100 lei

1280,1 lei-1386 lei

10%

32 lei

25 lei

50 lei

 

In cazul persoanei singure:

1280,1 lei-2053 lei

10%

32 lei

25 lei

50 lei

 

Suplimentul pentru energie are drept scop acoperirea integrală sau a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință și este în cuntum de :

- 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

- 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

- 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

- 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri;

 

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Primăriei Sănduleni.

Înapoi