Anunț decizia etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău
2020-04-15 15:47:06

,,Comuna Sanduleni, titular al proiectului ,,Alimentare cu energie electrică Stație de epurare ape uzate și Stație de pompare apă, amplasate în localitatea Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, lucrări în investiția consumatorului,, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Sănduleni, județul Bacău. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din strada Oituz , nr. 23, orașul Bacău, în zilele de luni până joi, între orele 8 - 16 și vineri între orele 8 - 14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău."

Înapoi