Anunț decizia etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău
2020-11-05 15:47:19

 

,,COMUNA SĂNDULENI, prin PRIMAR CLOPOTARU PETREA, titular al proiectului ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Sănduleni, județul Bacău,, propus a se realiza în com/sat Sănduleni, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, că nu necesită evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8- 16 și vineri între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău„ 

 

Înapoi