Știri și evenimente

05-04-2019

Anunț concurs pentru postul de referent, clasa III, grad profesional debutant -Asistență Socială

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant - Asistență Socială - Compartimentul Asistenți Sociali, Stare Civilă, Resurse Umane, Arhivă din aparatul de specialitate.

05-04-2019

Anunț post contractual - muncitor calificat IV - Fochist în compartimentul deservire

Primăria comunei Sănduleni, jud. Bacău, organizează la sediul primăriei concurs pentru ocuparea unui post contractual pe durată nedeterminată de muncitor calificat IV - Fochist în compartimentul deservire din cadrul primăriei Sănduleni, în data de 02.05, ora 10:00, probă scrisă și în data de 07.05.2019, ora 10:00 interviul.

 

Condiții de participare regăsiți în fișierul atașat.

05-04-2019

Anunț privind închirierea păsunilor aflate în proprietate privată a comunei Sănduleni

Inchirierea se face pentru mentinerea suprafețelor, punerea în valoare, folosirea optima a ppășunilor si protectia mediului, cu asigurarea încärcäturii optime de animale.

Documentatia de atribuire poate fi obtinuta , de la sediul Primäriei Comunei Sănduleni , sat Sănduleni
Data limitä pentru depunerea dosare cu cereri atribuire directa este 29.04.2019 ora 09.00
Atribuirea directa a pășunilor proprietate privata a comunei Sănduleni se va organiza in data de .29.04.2019 ora 10,00 la sediul Primariei cornunei Sănduleni.

04-03-2019

Impozite și taxe locale anul 2019

Anexă- Nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în comuna Sănduleni

04-03-2019

Regulament taxă de salubritate anul 2019

Regulament privind stabilirea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2019 pentru utilizatorii casnici și non-casnici

Primăria Sănduleni are un nou site!
02-11-2016

Primăria Sănduleni are un nou site!

Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.

 

Înapoi