Știri și evenimente

26-02-2021

Anunț licitație privind procedura de închiriere

Primăria Comunei Sănduleni, Județul Bacău, anunță că în data de 26 februarie 2021 ora 10ºº,oferta câștigătoare a licitației privind  procedura de închiriere prin atribuire directă a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat al comunei Sănduleni este a ASOCIAȚIEI CRESCĂTORILOR DE ANIMALE SĂNDULENI cu sediul în comuna SĂNDULENI, sat.STUFU, Județul BACĂU.

01-02-2021

Anunț licitație-închiriere pășune

       Primăria Comunei Sănduleni, Județul Bacău, organizează la sediul primăriei procedura de închiriere prin atribuire directă a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat al comunei Sănduleni în data de 26 februarie 2021 ora 10ºº.

      Trupurile de pășune supuse închirierii, calendarul procedurii, valoarea chiriei, condițiile de participare și contractul cadru sunt afișate la adresa www.primariasanduleni.ro.

      Informații suplimentare se pot obține de la tel/fax-0234335000, mail contact@primariasanduleni.ro.

 

09-12-2020

Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare

 

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu necesită evaluarea adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea cereșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în comuna Sănduleni, județul Bacău” propus a fi realizat în comuna Sanduleni, județul Bacău.

Titular : COMUNA SĂNDULENI.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele luni-joi între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14 şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul proiectului deciziei de încadrare la sediul APM Bacău.

 Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 19.12.2020 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

Data afişării anunţului pe site 09.12.2020

 

27-11-2020

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna Sănduleni, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului pentru proiectul ,,Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea ceresterii nivelului de flexibilitate, siguranț, eficiență în operare precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final in comuna Sanduleni, județul Bacău,, propus a fi realizat în comuna Sănduleni, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8- 16 și vineri între orele 8 - 14 și la sediul titularului în satul/ comuna Sănduleni, județul Bacău.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

05-11-2020

Anunț decizia etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

 

,,COMUNA SĂNDULENI, prin PRIMAR CLOPOTARU PETREA, titular al proiectului ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Sănduleni, județul Bacău,, propus a se realiza în com/sat Sănduleni, județul Bacău, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, că nu necesită evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8- 16 și vineri între orele 8 – 14, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău„ 

 

21-09-2020

Anunț public asupra obtinerii avizului de gospodărire a apelor

„Comuna Sanduleni anunta publicul interesat intentia obtinerii avizului de gospodărire a apelor pentru investitia ”Modernizare drumuri de interes local in comuna Sănduleni, judetul Bacau" amplasate in comuna Sănduleni, judetul Bacău, pentru obtinerea Autorizatiei de Construire. 

Persoanele care doresc să transmită observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la sediul SGA Bacău”. 

09-09-2020

Anunț privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Primăria comunei Sănduleni aduce la cunoștință cetățenilor comunei Sănduleni că se demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu OUG nr. 133/2020.

07-09-2020

Anunț depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna Sanduleni, prin PRIMAR CLOPOTARU PETREA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Sănduleni, județul Bacău”, propus a se realiza în com/sat Sănduleni, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.

 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat noi măsuri
05-08-2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat noi măsuri

Începând cu data de 05.08.2020, orele 00:00, pe întreg teritoriul județului Bacău se instituie obligativitatea purtării măștilor de protecție, ca măsură de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS CoV-2.

15-04-2020

Anunț decizia etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău

,,Comuna Sanduleni, titular al proiectului ,,Alimentare cu energie electrică Stație de epurare ape uzate și Stație de pompare apă, amplasate în localitatea Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, lucrări în investiția consumatorului,, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, pentru proiectul propus a fi amplasat în extravilanul comunei Sănduleni, județul Bacău.

31-03-2020

Anunț emitere acord de mediu

Comuna Sanduleni, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Alimentare cu energie electrică Stație de epurare ape uzateși Stație de pompare apă, amplasate în localitatea Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, lucrări în investiția consumatorului,, propus a se realiza în extravilanul comunei Sănduleni, județul Bacău.

25-03-2020

Numere de telefon ale angajatilor

Pentru urgențe, sugestii, îndrumări sau alte situații deosebite , puteți contacta persoana responsabilă de problema dvs la numerele de telefon afișate

Informare corectă a populației privind infecția cu coronavirus COVID-19
12-03-2020

Informare corectă a populației privind infecția cu coronavirus COVID-19

Pentru informarea corectă a populației privind infecția cu coronavirus COVID-19, veți regăsi materialele elaborate de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică (INSP) și avizate de către Ministerul Sănătății, materiale care conțin informații și mesaje legate de COVID 19 adresate următoarelor grupuri țintă:

- Persoanelor aflate în carantină

- Persoanelor aflate în autoizolare în carantină

- Populației generale care folosește mijloace de transport în comun

- Părinților și elevilor din unitățile de învățământ

 

22-01-2020

Rezultat final concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie de REFERENT clasa III grupa debutant

In urma sustinerii concursului din data de 21.01.2020 pentru ocuparea functiei publice de executie de REFERENT clasa III grupa debutant la Biroul Contabilitate, Financiar, Venituri din aparatul de specialitate al primarului comunei Sanduleni, s-a obtinut rezultatul din fisierul atasat.

21-01-2020

Anunț interviu

In urma sustinerii interviului din data de 21.01.2020 la concursul in vederea ocuparii functiei publice de executie de REFERENT clasa III grupa debutant  la Biroul Contabilitate, Financiar, venituri din aparatul de specialitate al primarului comunei Sanduleni, s-a obtinut rezultatul din fisierul atasat.

21-01-2020

Anunț probă scrisă

În urma susținerii probei scrise în data de 21 ianuarie 2020 în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de REFERENT clasa III grad debutant la Biroul Contabilitate, Buget, Financiar, Venituri din aparatul de specialitate al primarului comunei Sănduleni, s-au obținut rezultatele din fișierul atașat:

15-01-2020

Anunț contestație

La concursul din data de 21.01.2020 - proba scrisă și 23.01.2020 - interviu pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de REFERENT, Clasa III, grad profesional debutant - Biroul Contabilitate, Buget, Financiar, Venituri din aparatul de specialitate al primarului comunei Sănduleni, jud. Bacău, Comisia de soluționare a contestațiilor a hotărât respingerea contestației D-nei Bobrea Nicoleta, înregistrată sub nt.238/2020.

14-01-2020

Anunț selecție dosare

În urma selecției dosarelor de înscriere a candidaților la concursul din data de 21.01.2020 - proba scrisă și 23.01.2020 - interviu pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de REFERENT, Clasa III, grad profesional debutant - Biroul Contabilitate, Buget, Financiar, Venituri din aparatul de specialitate al primarului comunei Sănduleni, jud. Bacău, s-au obținut urmatoarele rezultate:

 

Vezi fișier atașat.

20-12-2019

Primăria Sănduleni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante Primăria Sănduleni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant de Referent, clasa III, grad profesional debutant

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată, Primăria Sănduleni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant (executare silită) - Biroul Contabilitate, Buget, Financiar, Venituri din aparatul de specialitate al acestei autorități publice.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:

            Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Sănduleni, sat Sănduleni, comuna Sănduleni, judeţul Bacău, astfel:

 

 

 

30-10-2019

Proces verbal interviu - concurs PAZNIC

În urma sustinerii interviului din data de 30.10.2019. In vederea ocuparii postului contractual de PAZNIC, gradul II, din cadrul Compartimentului Deservire din cadrul Primariei Sanduleni, s-a obtinut urmatorul rezultat -> vezi fișiere atașate

30-10-2019

Proces verbal probă scrisă - concurs PAZNIC

În urma sustinerii probei scrise din data de 30.10.2019. In vederea ocuparii postului contractual de PAZNIC, gradul II, din cadrul Compartimentului Deservire din cadrul Primariei Sanduleni, s-a obtinut urmatorul rezultat: 

23-10-2019

Proces verbal selectie dosare

Pentru organizarea concursului din data de 30.10.2019 - proba scrisă, 04.11.2019 interviul, pentru ocuparea postului de PAZNIC, gradul II, din cadrul Compartimentului Deservire, comisia de concurs constituită în baza dispoziției primarului nr.335din07.10.2019 a procedat astăzi, data de mai sus, la verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

08-10-2019

Anunț concurs angajare pe durată nedeterminată post PAZNIC- Compartiment Deservire

Primăria comunei Sănduleni, județul Bacău, organizează la sediul primăriei, concurs pentru ocuparea unui post contractual pe durată nedeterminată de PAZNIC, gradul II, în cadrul COMPARTIMENTULUI DESERVIRE din primăria Sănduleni, în data de 30.10.2019, ora 10.00, proba scrisă și în data de 04.11.2019, ora 10.00, interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până la data de 22.10.2019 ora 16.00 la secretariat.
Persoana de contact este D-na Nunu Ancuta-Andreea, telefon 0234335000.

Mai multe informații și fișa postului le regăsiți în fișierul atașat.

03-10-2019

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam că au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

14-08-2019

Concurs pentru ocuparea unui post muncitor calificat IV-SOFER BULDOEXCAVATOR

Primăria comunei Sănduleni, județul Bacău, organizează la sediul primăriei, concurs pentru ocuparea unui post contractual pe durată nedeterminată de muncitor calificat IV-SOFER BULDOEXCAVATOR în cadrul SERVICIUL PUBLIC DRUMURI COMUNALE din cadrul Primăriei Sănduleni, în data de 09.09.2019, ora 10.00, proba scrisă și în data de 12.09.2019, ora 10.00, interviul.

05-04-2019

Anunț concurs pentru postul de referent, clasa III, grad profesional debutant -Asistență Socială

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Referent, clasa III, grad profesional debutant - Asistență Socială - Compartimentul Asistenți Sociali, Stare Civilă, Resurse Umane, Arhivă din aparatul de specialitate.

05-04-2019

Anunț post contractual - muncitor calificat IV - Fochist în compartimentul deservire

Primăria comunei Sănduleni, jud. Bacău, organizează la sediul primăriei concurs pentru ocuparea unui post contractual pe durată nedeterminată de muncitor calificat IV - Fochist în compartimentul deservire din cadrul primăriei Sănduleni, în data de 02.05, ora 10:00, probă scrisă și în data de 07.05.2019, ora 10:00 interviul.

 

Condiții de participare regăsiți în fișierul atașat.

05-04-2019

Anunț privind închirierea păsunilor aflate în proprietate privată a comunei Sănduleni

Inchirierea se face pentru mentinerea suprafețelor, punerea în valoare, folosirea optima a ppășunilor si protectia mediului, cu asigurarea încärcäturii optime de animale.

Documentatia de atribuire poate fi obtinuta , de la sediul Primäriei Comunei Sănduleni , sat Sănduleni
Data limitä pentru depunerea dosare cu cereri atribuire directa este 29.04.2019 ora 09.00
Atribuirea directa a pășunilor proprietate privata a comunei Sănduleni se va organiza in data de .29.04.2019 ora 10,00 la sediul Primariei cornunei Sănduleni.

04-03-2019

Impozite și taxe locale anul 2019

Anexă- Nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 în comuna Sănduleni

04-03-2019

Regulament taxă de salubritate anul 2019

Regulament privind stabilirea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2019 pentru utilizatorii casnici și non-casnici

Primăria Sănduleni are un nou site!
02-11-2016

Primăria Sănduleni are un nou site!

Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.

 

Înapoi