Prezentare generală

Comuna Sănduleni este o frântură din pământul acestei patrii. Este situată în partea centrală a judeţului Bacău, pe cursul mijlociu al râului Tazlău în depresiunea Tazlău-Caşin, la confluenţa Tazlăului cu Turluiul. Este aşezată la circa 30 km faţă de reşedinţa de judeţ si la 25 km faţă de orașul Oneşti (cea mai apropiată localitate urbană).
Partea vestică a comunei este mărginită de poalele munţilor Berzunţi. Partea centrală cuprinde partea depresionară, apoi urmează un şir de dealuri joase, terminând la graniţa de est cu culmea Petricica (Subcarpaţii Moldovei).

Principala reţea hidrografică este apa Tazlău cu afluenţii săi: Turlui, Verşeşti şi Orşa.
Comuna Sănduleni se învecinează:
- la est cu comuna Luizi Călugăra şi comuna Nicolae Bălcescu
- la nord cu comuna Strugari
- la vest cu comuna Bereşti Tazlău şi Berzunţi
- la sud cu comuna Livezi
Densitatea populaţiei este de 21.8 locuitori / km patrat, in anul 2005 fiind înregistraţi 4341 de locuitori pe o suprafaţă totala de 4468 ha.

Factorul geografic a contribuit la creşterea populaţiei în anumite sate, prin migrarea acestora către vatra satului. În anul 1970, prin alunecările de teren în satul Tisa, locuitorii au fost nevoiţi să-şi construiască locuinte pe malul stâng al râului Tazlău. O parte a populaţiei tinere s-a deplasat spre obiective industriale în scop lucrativ.

Înapoi