Anunţuri angajare

Anunţuri angajare
Anunt concurs muncitor calificat

Anunt concurs muncitor calificat

Primăria comunei Sănduleni, județul Bacău, organizează la sediul primăriei, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, de MUNCITOR CALIFICAT (lacătuș mecanic întreținere și reparații/sudor PEHD/alte calificari domeniul mecanic), grad IV, în cadrul COMPARTIMENTULUI DRUMURI COMUNALE, APĂ-CANAL, SPAȚII VERZI din primăria Sănduleni, în data de 23.05.2023, ora 10.00, proba scrisă și în data de 29.05.2023, ora 10.00, interviul.

 

Anunț privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcții publice

Anunț privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcții publice

Primăria comunei Sănduleni, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și a art. 506 alin.1 (1) lit. b), alin. (2) -alin. (2) -alin. (5) și alin. (8)- alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcții publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget, Financiar, Venituri din aparatul de specilaitate al primarului Comunei Sănduleni, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului-cadru privind ocuparea funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Sănduleni, prin transfer la cerere, aprobat prin Dispoziția primarului nr.218/2022.

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, de ASISTENT SOCIAL

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, de ASISTENT SOCIAL

Primăria comunei Sănduleni, județul Bacău, organizează la sediul primăriei, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, de ASISTENT SOCIAL, grad debutant, în cadrul COMPARTIMENTULUI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI COMUNITARĂ din primăria Sănduleni, în data de 28.06.2022, ora 10.00, proba scrisă și în data de 04.07.2022, ora 10.00, interviul.

Înapoi