Localități componente

Comuna Sănduleni este compusă din 7 sate:

1. SĂNDULENI
Satul Sănduleni este format din mai multe subzone care formează şi vatra comunei:
- Sănduleni
- Valea Prisecii
- Valea Turluiului
- Orşa Avram
- Orşa Câmp
Satul Sănduleni se află pe partea stângă a cursului apei Tazlău.
Satul este o aşezare relativ nou apărută, în preajma anului 1900 şi având un număr redus de case. Strămutarea satului Tisa a dus la mărirea satului Sănduleni. Toponimul Sănduleni vine de la numele boierului Sandu ce avea moşiile pe acest ţinut.

2. BÂRZULEȘTI

3. COMAN

4. MATEEȘTI

5. STUFU

6. TISA

7. VERȘEȘTI

Înapoi