Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2019 privind stabilirea Programului de măsuri privind gospodărirea și înfrumusețarea comunei Sănduleni în anul 2019 28-02-2019
21 / 2019 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anilor 2017,2018 de către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Primăriei Comunei Sănduleni, în cursul anului 2019 28-02-2019
20 / 2019 privind modificarea HCL nr.83 din 23.12.2014 prin care a avut loc aprobarea consumului de combustibil la microbuzul școlar 28-02-2019
19 / 2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2019-2020 28-02-2019
18 / 2019 privind alegerea președintelui de ședință 28-02-2019
17 / 2019 privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului local aferent anului 2018 08-02-2019
7 / 2019 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni, județul Bacău” actualizat după licitație „Rest de executat Alimentarea cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni, județul Bacău” 17-01-2019
6 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. Compania Romprest Service S.A. 17-01-2019
5 / 2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 17-01-2019
4 / 2019 privind aprobarea Devizului general a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții „Înființare rețea canalizare și stație epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, județul Bacău” actualizat după licitație 17-01-2019
3 / 2019 privind aprobarea Devizului general aferent investiției „Continuarea modernizării drumurilor comunale din comuna Sănduleni” - DC 174 (rest de executat- Lot III) 17-01-2019
2 / 2019 privind aprobarea Devizului general Lotul I și Lotul II din cadrul investiției „Continuarea modernizării drumurilor comunale din comuna Sănduleni” 17-01-2019
1 / 2019 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Construire grădiniță în comuna Sănduleni, județul Bacău” actualizat după licitație 17-01-2019
100 / 2018 privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 27-12-2018
98 / 2018 privind aprobarea înființării funcției contractuale de conducere de Administrator public 27-12-2018
Înapoi