Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2019 privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului local aferent anului 2018 08-02-2019
7 / 2019 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni, județul Bacău” actualizat după licitație „Rest de executat Alimentarea cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni, județul Bacău” 17-01-2019
6 / 2019 privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2357 din 06.05.2015 și aprobarea tarifelor modificate ale operatorului S.C. Compania Romprest Service S.A. 17-01-2019
5 / 2019 pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 17-01-2019
4 / 2019 privind aprobarea Devizului general a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții „Înființare rețea canalizare și stație epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, județul Bacău” actualizat după licitație 17-01-2019
3 / 2019 privind aprobarea Devizului general aferent investiției „Continuarea modernizării drumurilor comunale din comuna Sănduleni” - DC 174 (rest de executat- Lot III) 17-01-2019
2 / 2019 privind aprobarea Devizului general Lotul I și Lotul II din cadrul investiției „Continuarea modernizării drumurilor comunale din comuna Sănduleni” 17-01-2019
1 / 2019 privind aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Construire grădiniță în comuna Sănduleni, județul Bacău” actualizat după licitație 17-01-2019
100 / 2018 privind acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru finanțarea serviciului public de salubrizare 27-12-2018
98 / 2018 privind aprobarea înființării funcției contractuale de conducere de Administrator public 27-12-2018
97 / 2018 privind modificarea HCL nr.24 din 24.01.2018 prin care a avut loc aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 27-12-2018
96 / 2018 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul cu destinația de Cabinet Medical Veterinar 27-12-2018
95 / 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sănduleni și a Consiliului Local Sănduleni începând cu luna ianuarie 2019 27-12-2018
94 / 2018 privind aprobarea planului de deszăpezire pe drumurile de interes local din comuna Sănduleni pentru iarna anului 2018-2019 27-12-2018
93 / 2018 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 27-12-2018
Înapoi