Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2019 privind modificarea HCL Sănduleni nr.17 din 29.02.2016 privind însușirea de completare și modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Sănduleni, însușit prin HCL nr.17 din 29.09.1999, modificat prin HCL nr.3 din 24.01.2003 și HCL nr.19 din 6.07.2005 16-04-2019
37 / 2019 privind aprobarea încheierii actului adițional la contractul de furnizare energie electrică nr. 1001688017/2016.1/5049/5 încheiat cu E.ON Energie România SA 30-03-2019
36 / 2019 privind completarea Inventarului domeniului public al comunei Sănduleni 30-03-2019
35 / 2019 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat al comunei Sănduleni 30-03-2019
33 / 2019 privind aprobarea modificării statului de funcții 21-03-2019
32 / 2019 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități 28-02-2019
31 / 2019 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 și a Regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare aferentă anului pentru utilizatorii casnici și non-casnici 28-02-2019
30 / 2019 privind aprobarea Devizului actualizat aferent obiectivului de investiții „Reparații monument istoric din primul război mondial ” actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
29 / 2019 privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici aferent obiectivului de investiții „Construire împrejmuire teren sport”, actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
28 / 2019 privind aprobarea Devizului actualizat aferent obiectivului de investiții „Continuarea modernizării drumurilor comunale din comuna Sănduleni” actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
27 / 2019 privind aprobarea Devizului actualizat aferent obiectivului de investiții „Continuarea modernizării drumurilor comunale din comuna Sănduleni, județul Bacău”- DC 174 (rest de executat- Lot III), actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
26 / 2019 privind aprobarea Devizului actualizat aferent obiectivului de investiții „Construire Grădiniță în comuna Sănduleni, județul Bacău”, actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
25 / 2019 privind aprobarea Devizului actualizat aferent obiectivului de investiții „Înființare rețea canalizare și stație epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni, județul Bacău”, actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
24 / 2019 privind aprobarea Devizului actualizat aferent lucrărilor executate și a restului de executat la obiectivul de investiții „Alimentarea cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni, județul Bacău”, actualizat conform OUG nr.114/2018 28-02-2019
23 / 2019 privind aprobarea documentului de raportare Priorități-Obiective-Plan acțiuni privind dezvoltarea economico-socială 2019 28-02-2019
Înapoi