Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2018 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sanduleni si a consiliului local Sanduleni, incepand cu luna februarie 2018 28-02-2018
8 / 2018 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sanduleni si a consiliului local Sanduleni, pentru anul 2018 31-01-2018
61 / 2017 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice din aparatul propriu al primariei si consiliului local Sanduleni, judetul Bacau 28-07-2017
90 / 2016 privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 13-09-2016
89 / 2016 privind avizarea de principiu a documentației PUZ pentru construire ” Hală depozitare și comercializare materiale de construcții și sanitare, C.T. și imprejmuire”, comuna Sănduleni, județul Bacău 13-09-2016
88 / 2016 privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.I.B. 13-09-2016
87 / 2016 privind aprobarea structurii și a numărului de posturi pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic de la școlile și grădinițele din Comuna Sănduleni pentru anul școlar 2016-2017 13-09-2016
86 / 2016 privind aprobarea rectificării bugetului alocat Școlii Generale Nr.1 Sănduleni, județul Bacău 13-09-2016
85 / 2016 privind alegerea președintelui de ședință 13-09-2016
84 / 2016 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deșeurilor la Celula II a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău 22-08-2016
83 / 2016 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu 22-08-2016
82 / 2016 privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin Proiectul ” Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” 22-08-2016
81 / 2016 privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 22-08-2016
80 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați reprezentând noua valoare a investiției ”Alimentare cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni, județul Bacău” 22-08-2016
79 / 2016 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Sănduleni a suprafeței de teren de 25.477,20 mp pe care vor fi amplasate rețelele de distribuție aferente investiției ”Alimentare cu apă a satelor aparținătoare comunei Sănduleni, județul Bacău” 22-08-2016
Înapoi