Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
65 / 2019 privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCL nr.38 din 16.04.2019 privind modificarea HCL nr.17 din 29.02.2016 privind însușirea de completare și modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Sănduleni, însușit prin HCL nr.17 din 29.09.1999, modificat prin HCL nr.3 din 24.01.2003 și HCL nr.19 din 06.07.2005 27-06-2019
64 / 2019 privind aprobarea devizului general privind cheltuielile pentru intervenții autorizare I.S.U. la obiectivul de investiții „Cămin Cultural în comuna Sănduleni, județul Bacău” 27-06-2019
63 / 2019 privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 27-06-2019
62 / 2019 privind rectificarea bugetului local și actualizarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2019 27-06-2019
61 / 2019 privind achiziția unui program de gestiune electronică a Registrului de Intrări-Ieșiri 27-06-2019
60 / 2019 privind cesiunea contractului de concesiune nr.38 din 27.02.1998, de la dl U.C. către G.B-M 27-06-2019
59 / 2019 privind externalizarea sarcinilor responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 27-06-2019
58 / 2019 privind modificarea HCL 44/23.04.2019 prin care a avut loc stabilirea consumului de carburant pentru „Multifuncționalul de capacitate mare cu 3 axe cu tracțiune integrală 6X6” Marca MAN 27-06-2019
57 / 2019 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației „Grupul de Acțiune Locală ULMUS MONTANA” 27-06-2019
56 / 2019 privind scoaterea din circuitul agricol a unei suprafețe de 60400 mp- categoria de folosință pășune, terenuri situate în extravilanul satului Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, în vederea realizării investiției de utilitate publică locală „Alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sănduleni” 24-05-2019
55 / 2019 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes local al comunei Sănduleni a suprafeței de 25482 mp teren aflată în extravilanul satului Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, în vederea asigurării zonei de captare apă pentru investiția „Alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sănduleni” 24-05-2019
54 / 2019 privind apartenența la domeniul public de interes local al comunei Sănduleni a suprafeței de 676 mp teren aflată în extravilanul Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, în vederea montării conductei de aducțiune aferentă puțurilor de apă pentru investiția „Alimentare cu apă potabilă a satelor din comuna Sănduleni” 24-05-2019
53 / 2019 privind scoaterea din circuitul agricol a suprafeței de 57 mp- categoria de folosință pășune, terenuri situate în extravilanul satului Sănduleni, comuna Sănduleni, județul Bacău, în vederea construirii „Stație de pompare” din cadrul investiției „Înființare rețea canalizare și stație epurare ape uzate menajere în comuna Sănduleni” 24-05-2019
52 / 2019 privind aprobarea repartizării unor sume destinate cultelor 24-05-2019
51 / 2019 privind modificarea HCL nr.17 din 29.02.2016 privind însușirea de completare și modificare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Sănduleni, însușit prin HCL nr.17 din 29.09.1999, modificat prin HCL nr.3 din 24.01.2003 și HCL nr.19 din 06.07.2005 24-05-2019
Înapoi