Bine ați venit pe site-ul comunei Sănduleni!

 

 

Coronavirus - COVID - 19

 

         


Comuna Sănduleni este o frântură din pământul acestei patrii. Este situată în partea centrală a judeţului Bacău, pe cursul mijlociu al râului Tazlău în depresiunea Tazlău-Caşin, la confluenţa Tazlăului cu Turluiul. Este aşezatăa la circa 30 km faţă de reşedinţa de judeţ si la 25 km faţt de orasul Oneşti (cea mai apropiată localitate urbană).

Știri și evenimente

26-02-2021

Anunț licitație privind procedura de închiriere

Primăria Comunei Sănduleni, Județul Bacău, anunță că în data de 26 februarie 2021 ora 10ºº,oferta câștigătoare a licitației privind  procedura de închiriere prin atribuire directă a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat al comunei Sănduleni este a ASOCIAȚIEI CRESCĂTORILOR DE ANIMALE SĂNDULENI cu sediul în comuna SĂNDULENI, sat.STUFU, Județul BACĂU.

01-02-2021

Anunț licitație-închiriere pășune

       Primăria Comunei Sănduleni, Județul Bacău, organizează la sediul primăriei procedura de închiriere prin atribuire directă a trupurilor de pășune ce aparțin domeniului privat al comunei Sănduleni în data de 26 februarie 2021 ora 10ºº.

      Trupurile de pășune supuse închirierii, calendarul procedurii, valoarea chiriei, condițiile de participare și contractul cadru sunt afișate la adresa www.primariasanduleni.ro.

      Informații suplimentare se pot obține de la tel/fax-0234335000, mail contact@primariasanduleni.ro.

 

09-12-2020

Anunț public asupra luării deciziei etapei de încadrare

 

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BACĂU anunţă publicul  interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului şi nu necesită evaluarea adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea cereșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în comuna Sănduleni, județul Bacău” propus a fi realizat în comuna Sanduleni, județul Bacău.

Titular : COMUNA SĂNDULENI.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele luni-joi între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14 şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul proiectului deciziei de încadrare la sediul APM Bacău.

 Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 19.12.2020 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

Data afişării anunţului pe site 09.12.2020

 

27-11-2020

Anunț public asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna Sănduleni, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului pentru proiectul ,,Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea ceresterii nivelului de flexibilitate, siguranț, eficiență în operare precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final in comuna Sanduleni, județul Bacău,, propus a fi realizat în comuna Sănduleni, județul Bacău.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8- 16 și vineri între orele 8 - 14 și la sediul titularului în satul/ comuna Sănduleni, județul Bacău.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

Mesajul primarului

Noi cei din cadrul primariei Sănduleni încercăm pe această cale să vă facem cunoscute ultimele noutăți din cadrul primăriei, să fim mai aproape de cetățeni și nu în ultimul rând să facem cât mai cunoscută comuna noastră. 
Mereu aici veți găsi informații despre proiectele ce se desfașoară pe raza comunei Sănduleni, despre acțiunile întreprinse de primăria Sănduleni precum și ultimele documente publice (hotărâri, anunțuri) din cadrul primăriei Sănduleni. 


Cu stimă, Petrea Clopotaru