Primaria Comunei SănduleniBine ati venit

Noi cei din cadrul primariei Sănduleni incercam pe aceasta cale sa va facem cunoscute ultimele noutati din cadrul primariei, sa fim mai aproape de cetateni si nu in ultimul rand sa facem cat mai cunoscuta comuna noastra.

Mereu aici veti gasi informatii despre proiectele ce se desfasoara pe raza comunei Sănduleni, despre actiunile intreprinse de primaria Sănduleni precum si ultimele documente publice (hotarari, anunturi) din cadrul primariei Sănduleni.


Anunturi - ComunicariNr. 1. din 17-05-2016

          ROMÂNIA

     JUDEȚUL BACĂU

COMUNA SĂNDULENI

 

 

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001

ÎN ANUL 2015

 

Numele autoritatii sau institutiei publice : PRIMĂRIA COMUNEI SĂNDULENI

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informatii

1.Institutia dumneavoastra a elaborat si publicat informatiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2015?

A1

DA

NU

 

 

 

 

X

 

2. Lista a fost facuta publica prin:

a. Afisare la sediul institutiei

A2_1

X

 

b. Monitorul Oficial al României

A2_2

-

 

c. Mass-media

A2_3

-

 

d. Publicatiile proprii

A2_4

-

 

e. Pagina de Internet proprie

A2_5

X

 

3. Institutia d-voastra a organizat un punct de informare –documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 si art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001?

A3

DA

NU

 

 

 

 

X

 

4. Numarul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – documentare în anul 2015

A4

0

B. Solicitari înregistrate de informatii de interes public

1. Numarul total de solicitari înregistrate, în 2015, departajat pe domenii de interes:  0

(nu include solicitarile de informatii redirectionate spre solutionare altor institutii)

a.Utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc)

B1_1

0

b. Modul de îndeplinire a atributiilor institutiei publice

B1_2

0

c. Acte normative, reglementari

B1_3

0

d. Activitatea liderilor institutiei

B1_4

0

e. Informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001

B1_5

-

f. Altele (se precizeaza care) – certificate de urbanism, autorizații de construire emise

B1_6

2

 

 

 

2. Numarul total de solicitari înregistrate, în 2015, departajat dupa modalitatea de solutionare a acestora:

a. Numarul de solicitari înregistrate rezolvate favorabil

B2_1

2

b. Solicitari înregistrate redirectionate catre solutionare altor institutii

B2_2

0

c . Numarul de solicitari înregistrate respinse, din motivul :

 

 

 

           a) informatii exceptate

B2_3

-

           b) informatii inexistente

B2_4

-

           c) fara motiv

B2_5

-

           d) alte motivatii (care ?)

B2_6

-

d. Numarul de solicitari înregistrate respinse, departajat pe domenii de interes:

 

_

a) utilizarea banilor publici (contracte, investitii, cheltuieli etc)

B2_7

b) modul de îndeplinire a atributiilor institutiei publice

B2_8

-

c) acte normative, reglementari

B2_9

-

d) activitatea liderilor institutiei

B2_10

-

e) informatii privind modul de aplicare a Legii nr. 544

B2_11

_

f) altele (se precizeaza care)

B2_12

-

3. Numarul total de solicitari înregistrate, în 2015, departajat dupa tipul solicitantului informatiilor:

(nu include solicitarile de informatii redirectionate spre solutionare altor institutii)

a. Numarul de solicitari înregistrate adresate de persoane fizice

B3_1

2

b. Numarul de solicitari înregistrate adresate de persoane juridice

B3_2

0

4. Numarul total de solicitari înregistrate, în 2015, departajat dupa modalitatea de adresare a solicitarii:

(nu include solicitarile de informatii redirectionate spre solutionare altor institutii)

a. pe suport de hârtie

B4_1

2

b. pe suport electronic

B4_2

0

c. verbal

B4_3

-

C. Reclamatii administrative si plângeri în instanta

1. Numarul de reclamatii administrative la adresa institutiilor publice în anul 2015 în baza Legii nr. 544/2001

a. rezolvate favorabil reclamantului

 

 

 

 

 

C1_1

 

 

-

b. respinse

        C1_2

-

 

c. în curs de solutionare

        C1_3

-

 

2. Numarul de plângeri în instanta la adresa institutiilor publice în anul 2015 în baza Legii nr. 544/2001

a. rezolvate favorabil reclamantului

 

 

C2_1

 

 

 

-

b. rezolvate în favoarea institutiei

C2_2

-

 

c. pe rol

C2_3

-

 

D. Costuri

1. Costurile totale de functionare ale compartimentului (sau persoanelor) însarcinate cu informarea si relatiile publice (consumabile) în anul 2015

D1

0

2. Suma încasata în anul 2015 de institutie pentru serviciile de copiere a informatiilor de interes public furnizate solicitantilor

D2

0

 

 

 

 

 

 

 

Primar – CLOPOTARU PETREA

 

 

                                                            Întocmit,

                                                                Secretar – IRIMIA ADRIAN

 Nr. 2. din 17-05-2016

          ROMÂNIA

     JUDEȚUL BACĂU

COMUNA SĂNDULENI

 

 

 

RAPORT DE EVALUARE

 A IMPLEMENTARII LEGII Nr. 52/2003

în anul 2015

Numele autorității sau instituției publice: PRIMĂRIA COMUNEI SĂNDULENI

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A.Procesul de elaborare a actelor normative

1.Numarul proiectelor de acte normative adoptate în 2015

A1

 

70

2.Numarul proiectelor de acte normative care au fost anuntate în mod public

A2

 

70

Dintre acestea,au fost anuntate in mod public:

pe site-ul propriu

A2_1

-

prin afisare la sediul propriu

A2_2

70

prin mass-media

A2_3

-

3.Numarul de cereri primite pentru furnizarea de informatii referitoare la proiecte de acte normative

A3

0

Din care,solicitate de:

a.persoane fizice

A3_1

0

b.asociatii de afaceri sau alte asociatii legal constituite

A3_2

0

4.Numarul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informatiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

0

5.Numarul proiectelor transmise asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite

A5

0

6.Numarul persoanelor responsabile pentru relatia cu societatea civila care au fost desemnate

A6

0

7.Numarul total al recomandarilor primite

A7

0

8.Numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative

A8

0

9.Numarul intalnirilor organizate la cererea asociatiilor legal constituite

A9

0

10.Numarul proiectelor de acte normative adoptate in anul 2015 fara a fi obligatorie dezbatarea publica a acestora (au fost adoptate in procedura de urgenta sau contin informatii care le excepteaza de la aplicarea Legii nr. 52/2003,conform art.5)

A_10

0

B.Procesul de luare a deciziilor

1.Numarul total al sedintelor publice (stabilite de institutiile publice)

B1

17

2.Numarul sedintelor publice anuntate prin:

               a.afisare la sediul propriu

B2_1

17

               b.publicare pe site-ul propriu

B2_2

-

               c.mass-media

B2_3

-

3.Numarul persoanelor care au participat efectiv la sedintele publice

B3

11

4.Numarul sedintelor publice desfasurate in prezenta mass-media

B4

0

5.Numarul total al observatiilor si recomandarilor exprimate in cadrul sedintelor publice

B5

0

6.Numarul total al recomandarilor incluse in deciziile luate

B6

0

7.numarul sedintelor care nu au fost publice, cu motivatia restrictionarii accesului:

          a.informatii exceptate

B7_1

0

          b.vot secret

B7_2

0

          c.alte motive (care?)

B7_3

0

8.Numarul total al proceselor verbale (minuta) sedintelor publice

B8

17

9.Numarul proceselor verbale (minuta) facute publice

B9

17

C.Cazurile in care autoritatea publica a fost actionata in justitie

1.Numarul actiunilor in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenta decizionala intentate administratiei publice:

         a.rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

0

         b.rezolvate favorabil institutiei

C1_2

0

         c.in curs de solutionare

C1_3

0

 

 

 

 

Primar – CLOPOTARU PETREA

 

 

 

 

                                                            Întocmit,

                                                                Secretar – IRIMIA ADRIAN
Galerie foto

Comuna Sănduleni

........

Harta Judetului Bacau

Orase si localitati

© Primaria Comunei Sănduleni